Återuppbyggnad av maskinförvaringshall

Kvevlax
2013