Sedimentationsbassäng

Stormossens avfallscentral
2008